DESERTTIGER


منزل
تماس
 

شنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۱

 

اشکها!

 

به راستی اشکها موجودات عجيبی هستند.
هر وقت نيازمندشان هستيم...هستند و هميشه می دانند که برای چه آمده اند.
اين اشکها واقعا موجودات غريبی هستند.
هميشه ماهرانه راه خود را روی گونه ها پيدا می کنند ...و به راحتی يک باد جاری می شوند
و اينگونه است که در هر حالتی ...حتی خوابيده هم می توان گريست.
.....و اين بزرگترين معجزه خلقت است!

 
 

mahsa maghami : ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ

 

 
mahsa maghamiنویسندگان
mahsa maghami
آرشیو وبلاگ
مهر ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱

لینک دوستان
  وبلاگ فارسی
قالب وبلاگ
اخبار جهان
اخبار فاوا
تالارهاي گفتگو
خرید اینترنتی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]