دست بردار،  از اين ميکده سر به سري........پاي بگذار به راهي، .... که فکر کني بهتري......که فقط!!  فکر کني بهتري....دست ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید
می خواهم پاهایم را در خاک  فرو کنم....بیاستم.....تا شاید ....شاید.....شاید سر انگشتانم جوانه زنند.... و  بزرگ شوم.........بزرگ شوم  تا آن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
مهر 86
1 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
5 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
2 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
9 پست
شهریور 83
13 پست
مرداد 83
12 پست
تیر 83
7 پست
خرداد 83
14 پست
اسفند 82
19 پست
بهمن 82
12 پست
دی 82
17 پست
آذر 82
12 پست
آبان 82
8 پست
مهر 82
18 پست
شهریور 82
15 پست
مرداد 82
35 پست
تیر 82
28 پست
خرداد 82
34 پست
اسفند 81
46 پست
بهمن 81
25 پست
دی 81
32 پست
آذر 81
25 پست