نقشه!

يادم می آد وقتی دوم راهنمايی بود...يه نقشه تهران خريد تا هميشه بدونه کجاست و راه رو گم نکنه!
بعد ...کمی که بزرگتر شد .....حدودای سوم دبيرستان...قرار شد به يه اردو بره...اون موقع بود که يک نقشه ايران خريد تا بدونه از چه جاده هايی رد می شه و چه شهر هايی سر راهش قرار دارند!
....و فکر کنم سال سوم دانشگاه بود يک کره ی زمين خريد ...تا هم بدونه کجاست....هم بدونه کجا می خواد بره...و هم بدونه از کجا ها بايد بگذره!

/ 1 نظر / 2 بازدید
reyhane joon

belekhare kharidi?chubisho?mobarake