يکی ديگه پريد!!!!

امشب دوباره بعد از مدتها دوستان دبيرستانم رو ديدم....هر دفعه که همديگه رو می بينيم الزاما يکی از جمعمون پريده!undefined
به چهره های بچه ها که نگاه می کردم...در رفتار هاشون که دقيق می شدم....می ديدم که همه به نوعی تغيير کردن.
خوبی اش اينه که اينقدر خاطرات مشترک داريم که بتونيم با يادآوری شون ديدارهامون رو خاطره انگيز بکنيم.....
با اين وجود گه گاه لحظه هايی پيش می آد که دلم می خواد ساکت بشم و فکر کنم...همه تغييرات رو کنار بذارم ....و بچه ها رو همون جوری ببينم که قبلا بودند ....اما دقيقا همون موقع است که می فهمم خودم چقدر تغيير کردم!!!!!

c.gif

/ 1 نظر / 3 بازدید
reyhane joon

parvaz ra be khater bespar.parande mordanist... che birabt .