می خواهم پاهایم را در خاک  فرو کنم....بیاستم.....تا شاید ....شاید.....شاید سر انگشتانم جوانه زنند.... و  بزرگ شوم.........بزرگ شوم  تا آن حد که مطمئن باشم، وسعت سایه ام،  بازی همه کودکان شهر را نظاره می کند.

/ 0 نظر / 8 بازدید