دوست داشتن

دوست داشتنی که......
از لفظ عشق بدم مياد.دوست داشتن رو بيشتر دوست دارم.
هر وقت حرف از عشق ميشه و اين کلمه رو به کار می برم...ياد پسر -دختر های ۱۶-۱۷ ساله
می افتم که دست در دست هم به سينما می رن(در اينجا از اين گروه عذر خواهی می کنم)
شايد بگوييد :بيچاره عشق رو نفهميده.....منکرش نمی شم....ولی اذيتم نکنيد...بذاريد همون
دوست داشتن رو به کار ببرم.
از کجا می دونيد؟؟شايد دوست داشتن من همون عشق شما باشه.
کلمات که مهم نيستن!!!هر انسانی حداقل حق اين رو داره که برای خودش واژه نامه ای باشه
با هر ترتيب حروف الفبايی که می خواد.3.gif
چی می خواستم بگم که حرف به اينجا کشيد؟؟؟آها می خواستم بگم...
دوست داشتنی که با کوچکترين حرکت طرف مقابل به تنفر تبديل شه که دوست داشتن نيست...عشقه.
دوست داشتن هميشه از طرف مقابل مستقل ه.
تنها وابستگی اش اينه که ...اگه اين دوست داشتن دو طرفه باشه....روز به روز رشد می کنه
و ارزشش بالاتر می ره همين.
و اگه هم يه طرفه باشه....از دوست داشتن چيزی کم نمی شه فقط ممکنه خود آدم يه کم
شکسته شه....که اونم فدای يه تار موی دوستدار!!
4.gif4.gif

/ 10 نظر / 2 بازدید
reyhaneye gol

shayad to ras migi vali ma zaminia yani kollan adama(hamunayi ke beheshun migi ajib)hishkudumemun balad nistim doost bedarim bedune inke doostemun bedaran.na inke bad chizi bashehaa.na ..in aslan bad nist.ma adama hasastar az in harfaayim ke betunim doost dashtano gedaayi konim.zarbeyi ke az doosnadashtan emun mikhorim unghad kaarie ke doostaro faramush mikonim.dir ya zood

bahar

:)

خودم(مهسا)

ريحانه چی گفتی واسه خودت؟؟؟؟؟؟؟ اصلا قبول ندارم!!!!!

reyhaneye gol

mikhai bavar kon mikhai bavar nakon.shayad chanvaghti ru eshghemun(hamun doosdashtani ke to migi)pafeshari konim vali yeruzi belekhare yeruzi miborim.in haghe maas ke bekhaim doostemun bedaran.tahamole doos dashtane yektarafaro nadarim

سیامک

دکتر شريعتی يه مناجات نامه داره که حيفم اومد نگم که بعد از کلی درخواست از خدا آخرش اينو می خواد : توفيق دوست داشتن بی آنکه دوست بداند............

...

دوست داشتن !!آره .دوست داشتن قشنگ تر از دوست داشته شدنه .ولی بايد خيلی آدم بزرگی باشی که بتونی فقط دوست داشته باشی .بدونه انتظار دوشت داشته شدن ...آره ریحانه خانوم .ما کم میاریم ... به قول داداش یه توفیق بزرگه ...خیلی ...خیلی ... از منو تو بر نمیاد داداشه من !!! اگه تونستی من اسمم رو می ذارم چراغ علی:d

خالی

آقای ... ! اولا وقتی با يه خانوم حرف ميزنی نگو داداشه من. به من ميتونی بگی داداشه من ولی به ريحانه بايد بگی خواهر من. بقيشو توی نظر بعدی ميگم.

خالی

و اما! شما همتون ميگين که دوست داشتن بدون انتظار دوست داشته شدن سخته و کار ما نيست. پس چرا دنبال رسيدن به غير ممکن هستين؟ وقتی طبيعت آدم اينطوريه که با دوست داشته شدن دوستيش بيشتر ميشه چرا ميخواين باهاش بجنگين؟

خالی

يه پيشنهاد ديگه برای آقای ... ---> به نظر من اسم چراغ علی قشنگه. حداقل از ... خيلی قشنگتره. پس اسمتو بذار چراغ علی.