امسال کلی تلاش کردم که سرما نخورم، اما موفق نشدم. درست موقعی که فکر می کردم زمستون دیگه داره تموم میشه و به قول معروف کمر سرما شکسته ، یک سرما خوردگی جانانه به سراغم اومد.
خوشبختانه امروز دیگه اثری از بی حالی نبود و جز صدایی نا فرم، علائم دیگری ازش باقی نمانده .


/ 0 نظر / 7 بازدید