فراموش کار

هيچوقت اون جايی که می خواستی پيدا نکردی.هيچوقت نشد جايی بری که بتونی از ته دل
فرياد بکشی و داد بزنی.همه جا حداقل ۲ تا گوش فضول بودن که بهت اجازه اين کارو ندادن.
به همين خاطر است که گاه وبی گاه ...نصفه شب که از خواب بيدار ميشی ...وقت رو غنيمت
می شمری ..سرت رو به بالشت فشار می دی...صدات رو خفه می کنی وبعد همه فرياد هات
از چشمات سرازير ميشه .
بعد از يه مدت که سرت رو بلند می کنی ..می بينی که بالشت خيس خيس و همين طور سنگين....و تو بی اهميت سرت رو می ذاری روش و می خوابی...
چون می دونی فردا که خشک بشه همه چيز رو فراموش می کنه... 3.gif

/ 2 نظر / 2 بازدید
reyhaneye gol

shayad age hamishe tu delemun yechizi hast ke azyatemun mikone bekhatere ghorooremune shayad age hamishe yechizi ru delemun sangini mikone o nemitunim berizimesh birun be khatere ineke kheili maghrurtar az in harfaayim ke bezarim ashkamuno digaran bebinan faryadamoono beshnavan va dardemuno hes konan.vali mohem nis bezar hame fek konan divuneyi vali deleto pishe kasi khali kon ke befahmatet na ye baleshe faramushkar

خالی

من با ريحانه موافق نيستم. به حرفش گوش نکن مهسا. بالش خيلی بهتره. مطمئنی که هميشه هست. مطمئنی که هيچ وقت ضعفهاتو به رخت نميکشه. مطمئنی که از ضعفهات سوءاستفاده نميکنه. فقط عيبش اينه که دردتو نميفهمه ولی خوب چاره چيه.