يه بنده خدای کنترلیِ کار درست، موقع انتخاب گرايشِ من اينقدر از کنترل تعريف کرد که فکر می کرد مخ من رو کاملا زده و من حالا يه کنترلی ام. بعد از ۲ سال زنگ زده که من شرکت زدم و بيا تو شرکت من کار کن!!! آخه يکی نيست بگه٬ بابا! موقع راهنمايی کردن بچهء مردم بگين که قراره ۲ سال ديگه شرکت بزنيد ...شما هيچی نمی گيد، اونوقت توقع دارين رو بچه مردم تاثير هم بذارين؟! اين چه وضعی ه آخه؟

/ 2 نظر / 8 بازدید
Parissa Kalaee

سلام مهسا جون نمی دانم من را يادت می آيد يا نه ؟ من همون ۸۰ ی هستم که اين ترم با هم آنتن و مايکروويو و.... داشتيم. تو اورکات پيدايت کردم می خواستم بگم که وبلاگت خيلی باحاله

خودم!

سلام!به جايگاه پرت و پلاهای گاه به گاهم خوش اومدی! مگه ميشه يادم بری؟؟؟ می دونی چقدر ازت جزوه گرفتم؟؟؟تازه مخابرات ۱و ۲ رو يادت رفت بگی ;)