آهای آقا ! اگه حرفی برای گفتن داری يه وبلاگ درست کن.گفته بودم مشکلم باهات حل نشده
اما اين دليل نمی شه که سر کوچه يقه منو بگيری!من افشاگری می کنم !من همه چيز رو ميگم !ميگم به من چيا گفتی تا بقيه قضاوت کنن!
می دونين به من چی ميگه؟؟؟!!!امروز ...تو روز روشن ....يقه منو گرفته وميگه......
اگه می دونستم يه روز می خوای اينجوری باهام حرف بزنی....از همون روز اول به جای deserttiger تو رو desertsoosk می آفريدم که نتونی واسه من شاخ و شونه بکشی!
آخه شما بگين ...اين حرفه؟؟؟؟اين طرز برخورد با جوون مردمه؟؟؟
به من ميگه ....من آدمت کردم.من همه چيز بهت دادم.من به اينجا رسوندمت.
آقا!ما هم که منکرش نشديم..همه اينا قبول.چاکرتم هستيم.ولی اين رو هم بدون که.....
اين من بودم که تو رو خدا کردم.من بودم که از تو اين توهم رو ساختم. من بودم که روت اسم گذاشتم.من بودم که گاه و بی گاه سرم رو بالا کردم تا باهات حرف بزنم..
پس ۱۰-۳ به نفع ما....اما چون تو خدايی.....۱-۱ مساوی!!!!!!!
3.gif
ديگه هم جلوی دختر مردم رو نگير....نمی دونی اين کار بده؟؟؟!!!! a.gif

/ 1 نظر / 2 بازدید
reyhaneye gol

az aghaz hich nabud khoda bud o khoda bud o faghat khoda bud. un mogheha mano to nabudim ta saremuno bala konimo bahash harf bezanim ma nabudim ke khodash konim. azize delam in ma nabudim ke khodash kardim. faghat un bud ke ba adam kardane ma (chi migam !adam?) khodaa budanesho be rokhemun keshid