من به این نتیجه رسیدم که این تهرانی ها خیلی بی جنبه هستند. ما 5 سال تو خواجه نصیر درس خوندیم هیچ کس از ما نپرسید چقدر پیشرفت کردی؟ یا اینکه بیا گزارش بده که چی کار می کنی؟!! اصلا  از این حرفا بین ما و اساتید و آموزش نبود. اما اینجا هنوز یکسال درس نخوندیم و 3 ماه بیشتر نسیت که پروژه گرفتیم، هی چپ و راست از ما گزارش پیشرفت و وضعیت پروژه و از این جور چیزا می خوان.
راستش نمی دونم چه اتفاقی افتاده که یکدفعه اینقدر همه مشتاق پیشرفت ما شدن؟؟!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید