يک پيشنهاد دوستانه.

ببين يه پيشنهاد توپ دارم .گوش می کنی؟؟؟به نفع هر دو مونه.
بيا مرامی با هم ديگه اينجا رو خراب کنيم ...بريم يه جای ديگه.يه دنيای ديگه درست کنيم.
چی؟؟نگران اينی که اون دنيا آدم نداشته باشی؟؟بابا اون با من.جورش می کنم.آدمش و دارم.
تو فقط اينو خراب کن بقيه اش حله.
راستی ! با کی شريک بودی اينجا رو اين طوری ساختی؟؟؟با هيچکس؟؟؟!!!تنهايی؟؟
د همون ديگه وضعش اينجوری شده.تو با من شريک شو ....ببين چی برات می سازم.اصلا
خودت حظ می کنی!
سرمايه از تو....ايده از من.....قبول؟؟؟بريم؟؟؟

/ 4 نظر / 3 بازدید
بهار

ما رو هم شریک بدونید..هر چند طرحام در پیتی هستند..اما میتونم براتون چایی بیارم و ببرم!

خالی

خواهش ميکنم خواهش ميکنم. فکر کردی چه خبره؟ اوني که تنهايی ساخته شده اين. تو باهاش شريک بشی ديگه معلوم نيست چی دربياد. ما نيستيم آقا. اصلا نگه دارين من ميخوام پياده شم.

آیدین

کارگر نمی خواين؟ خوب کار می کنم. پولم کم می گيرم. فقط جا و غذا بهم بدين و خرج رفت و آمد بين اين دوتا دنيا. به اضافه يه پاسپورت و ويزا برای تردد دائم.

هاجر

He said I'm going to buy this place and burn it down,... http://www.arushofbloodtothehead.com/