نمی دونم چرا درست وقتی که اون خبر رو دادن دلم برات يه عالمه تنگ شد...درست موقعی که ديگه هيچ کاری از دستم بر نمی اومد.هيچی.بعضی ها تو اين مواقع        می گن”ديدار ما به قيامت“.اما واقعا راسته؟

/ 0 نظر / 8 بازدید