تصوير

هميشه از مقابل هم می گذشتيم و تو هميشه در مقابلم بودی!
و من در آرزوی اينکه روزی در کنارم باشی و دوشادوشم!!
امروز هم مثل هميشه از مقابلم گذشتی ....اما يک لحظه...وای تنها يک لحظه...
چشمان ما به هم خيره ماند.
تصوير من در چشمهايت افتاد و تصوير چشمهايت در چشمانم...و برای يک لحظه
تصوير هايمان بی نهايت شد!
اما خيلی زود سرهايمان را به زير انداختيم...و من از امروز آرزو می کنم که هميشه در
مقابلم باشی ..تا بی نهايتی را که يک عمر در رياضی خوانده ام ...در چشمانت ببينم!

/ 26 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خودم

بابا خالی!!!!بی خيال!!!خوبه خالی هستی و اينقدر خود تحویل گيری داری.....اگه پر بودی چی می گفتی!!!!

خالی

خودمم داشتم به همين فکر می کردم. اگه خالی نبودم واقعا چی ميشد. البته يه دونه پرش هست. همونی که تو همش سرش غر ميزنی(; نتيجه گيری منطقی:‌من اگه پر بودم خدا ميشدم پس خدا برا اينکه رقيب پيدا نکنه منو تو بيمارستان عوض کرده.

mahnaz

يوهو!!!!!! يه رکرد جديد ۱۹ تا نظر (فعلا) برای يک متن ... مهسا اينجوری پيش بری اسمت تو دفتر رکورددارن ثبت ميشه!

cheragh ali

بابا سقف اوومد پايين ...اينجا چقد همه اعتماد به نفس دارن...

خالی

یه پیشنهاد برای مهناز خانم! ميگم اگه وقت داري بشين همينطوری بشمر نظرايی که برای مهسا ميدن. يعنی هر کی اومد یه نظر داد هی بگو: يوهو!!! ۲ تا نظر ... يوهو!!! ۴ تا نظر. اون وقت تعداد نظرای مهسا ميشه ۲ برابر. البته يه توصيه دارم برات:‌در مورد نظرای خودت (يعنی اونايی که با يوهو!!!! شروع ميشن) سعی کن ذوق زده نشی چون اين طوری ميفتی توی Loop يعنی بايد ۲۴ ساعت بشينی هی کانترتو (Counter) اضافه کنی.

خالی

يه چيز ديگه هم يادم رفت بگم. ميگم مهناز خانم اگه خيلی علاقه داری مهسا رکورد بزنه ميتونی از کلکی که خود مهسا زده استفاده کنی. ۶ تا نظر برو پايينتر می بينی منظورم چيه.(;

cheragh ali

خالی جان شما اگه انقد بيکاری که همش بشینی حرفای دیگران رو تفسیر کنی .من يه شرکت سراغ دارم برات ها؟!!!!

خالی

شرکت چی چی هست چراغ جان؟ پرداختیشون چقده؟

bahar

oooooooooooooooooooooooooooo!

cheragh ali

چه فرقی داره شرکت چيه؟!!!!مگه برات فرقی داره؟ آب دارچيا هم زبون در آوردنا؟!!!