تا وقتی تو چشمای خودت نشستی و اطراف رو می بينی، فکر می کنی ديگران چقدر به سرعت تغيير می کنن  ..به قدری که ديگه سخت می تونی بفهمی شون...اما کافيه برای چند لحظه مرجع ديدت رو عوض کنی .اونوقته که می بينی سرعت تغييرات خودت هم صفر نيست!

/ 1 نظر / 7 بازدید
bahareh

sar zade rafti rooo cheshmhaaye ki neshasti؟