نمی دونم اين اشرفيان چه اصراری داشت به ما بفهمونه که نمی فهميم...اما وقتی سوال کردن های بچه ها رو ديدم فهميدم که اين بيچاره حق داشت....بعضی ها واقعا نمی فهمن!

/ 0 نظر / 8 بازدید