می دونم خيلی ديره.می دونم اما بذارين بگم....

سال نو همتون خيلی خيلی مبارک  

/ 1 نظر / 8 بازدید
babak

زیاد هم دیر نیست. ده روز که چیزی نیست.