من زاده شدم!!!!

/ 5 نظر / 10 بازدید
babak

مبارک باشه . ولی خوب بود يه جشن می‌گرفتی ! ( به من چه ربطی داشت؟! )

خودم!

مهمونی سال ديگه!!! شما دعا کنيد از اين خواجه نصير خلاص شم...۷ شبانه روز مهمونی می دم! ;) بابک خيالت راحت باشه...حق شما محفوظه!

babak

باورت نمی‌شه ولی تا سال دوم دانشگاه تو هرچی مهمونی دانشگاه بود اگه اولين نفری که دعوت می‌شد اگه من نبودم لا اقل دهميش بودم . الان تا مهمونی امشب که دارم بعد از يک سال و خورده‌ای می‌رم اون هم بالاجبار حوصل‌ی هيچ نوع شلوغی رو ندارم . خودم هم نمی‌دونم چه مرگیم شده .

babak

راستی جريان چيه که همه می‌خوان از خواجه نصير فرار کنن .