چی کار می کنی اگه يه روز ،از صبح که از خواب بيدار می شی اين فکر تو سرت بيفته که همه فقط به خاطر خودخواهی هاشون تو رو دوست  دارن؟

/ 3 نظر / 9 بازدید
رامين

می‌خوابم يه روز ديگه بيدار می‌شم.

بابك

جای این سوال از رامین خان هست که :اگه هر روز بود چی کار می‌کنی؟

رامين

به بابک: اگر هر روز بود آن وقت بايد بدانی که زيادی ايده‌اليست هستی و آنچه می‌خواهی وجود خارجی ندارد و فقط در کتاب ها می‌توانی دوست داشتن غير خودخواهانه را پيدا کنی. بعد اگر بيشتر فکر کنی می‌فهمی که در معنی دوست داشتن دچار مشکل شدی. همين! دوست داشتن همين است با کم و زیادش. (: (اون‌هايی هم که دوست‌ات ندارند و فقط برای نفع شخصی با تو رابطه دارند به جای خود، من منظورم آنها نبودند)