هميشه هر وقت خيلی گريه ام می گيره و ميخوام يه جوری جلويش را بگيرم..به خودم ميگم...
ااا بس کن ديگه مرد که گريه نمی کنه....و همون موقع به خودم جواب می دم.......
٬ من که مرد نيستم٬ و بعد تا دلم ميخواد گريه می کنم.
راستی اگه مرد بودم با اين همه گريه چی کار می کردم؟؟؟؟خوب حتما اون موقع يه فکر
ديگه ای برای حل اين مشکل داشتم

/ 2 نظر / 2 بازدید
H

bazi vaghta bayad mard bashi ta betuni gerye koni ...vali sa'y nakonid uno bebinid ;)

خالی

خوبه! کم کم داری ميفهمی مردا چی ميکشن. دازی ميفهمی که گاهی مرد بودن چقدر سخته. اميدوارم که فهميده باشی که دختر بودن اونقدا هم که بعضيا فکر ميکنن بد نيست.