سرم شلوغه....زيادی...اينقدر که حتی وقت ندارم خسته باشم...يا ناراحت....يا نا اميد!

/ 0 نظر / 8 بازدید