امشب جفت قلب هام درد می کنه!!!!
من آخرش فرق قلب و دل و شکم رو نفهميدم!ولی مهم نيست....مهم اينه که وقتی قلب آدم درد می گيره انگار همه بدن درگير می شه....و وای به حال موقعی که هر دو تاش....... 2.gif
چی؟؟قلب فقط يکی داريم؟؟؟!!!!پس اون چی بود که دو تا داشتيم؟؟؟
آها!يادم اومد.....اون کليه بود...4.gif
پس بگو چطور بدن من از پس اين همه چای ای که می خورم بر می آد.....نگو دو تا کليه
داريم ..خدا رو شکر!
فکر کنم خدا وقتی ديده من اينقدر چايی دوست دارم..مرامی واسم دو تا کليه گذاشته و بعد احتمالا
تو رو در واسی* گير کرده ...مجبور شده واسه همه ۲ تا بذاره(نکنه امشب هوس کردم سوسک شم؟؟!) g.gif
....ولی فلسفه ۲ تا قلب رو نفهميدم....به گمونم اين يکی رو صداش و در نياورده و پارتی بازی کرده.....کاش اين کار رو نمی کرد...e.gif
به هر حال خيلی درد می کنن....کاش زودتر خوب بشن!!!!


*نميدونم...رو در وايسي.....رو در وايستی.....رو در بايستی....و از اين قبيل .....

/ 5 نظر / 2 بازدید
kaaaavir

آقا اون قرص صورتيا رو گذاشتم تو جيب سمت راست کيفت يادم رفته بود بهت بگم!!!D:D:

هاجر

و اما مساله!! اول مهسا بود یا حضرت آدم؟ اول مهسا چایی دوست داشت یا حضرت آدم دو تا کلیه داشت... یا سخن زیبا اول مهسا بود يا تخم مرغ؟! :)

homa

e e e ....de hamin dige .... من می گم خدا به تعداد قلب درست کرده بود .پس تو ورداشتيش ... آخه مهسا جان چند تا چند تا بر می دارين که به ما نمی رسه ديگه ؟؟؟؟؟!!!! ولی خب ...من ديگه لازم ندارم ...نوش جوونت

samani

هما جون ما همين يه دونه ای که داريم پدرمون رو در آورده.بيا اينم می دمش به تو خلاصP:

نام

اين حرفها چيه ميزنيد قربان. قلبتان پايدار باد!