وای در يک شب برفی ....خواندن مدار منطقی واقعا می چسبه(البته نه به اندازه خود سوزی
جلوی منزل معشوق3.gif)
يک لحظه رفتم پشت پنجره...آسمون و هوا پر از برف بود.دونه های برف رو مثل صفر و يک
می ديدم.
نقاطی که برف نبود =صفر ...... نقاطی که دونه برف بود =يک
واااااااای چقدر جالب يک لحظه فکرش رو بکنين.......
چی می شد اگه از آسمون صفر و يک می ريخت؟؟و اگه زير اين صفر و يک ها قدم بزنيم.....
کدومشون بيشتر درد داره؟؟صفر يا يک ؟؟؟؟
فکر کنم قاطی کردم.برم بخوابم.4.gif

/ 1 نظر / 2 بازدید
خالی

به نظر من ۰ يا ۱ به تنهايی درد نداره توالی ايناس که درد داره. يا مثلا وقتی انتظار ۰ داری ولی يک ميخوره تو سرت يا برعکس. اينه که درد داره و گاهی خيلی هم زياد