بعضی از آدما فکر می کنن اگه بينی گندشون رو عمل کنن می تونن کمی جلوتر از نوک بينی شون رو ببينن...اما نمی دونن که تا وقتی عادت دارن با چشمای لوچ راه برن هيچ چيز نمی تونه کمک شون کنه!!

/ 0 نظر / 6 بازدید