آآآآآآآآآآآآيييييييييی گوش کن

گوش می کنی؟؟
آی رهگذر...برگرد.از همين راهی که اومدی برگرد....من آخر اين راه رو ديدم.پايانش هيچ چيز
نيست...من هم يک از راه برگشته ام.رهگذری خيره سر که به پند رهگذر قبلی گوش ندادم.
می خوای بدونی پايانش چيه؟؟؟؟برات می گم...شايد باور کنی و منصرف شی...
پايانش ديواری ست نا مرئی که محکم به آن برخورد می کنی و بعد وقتی زير پايت را نگاه
کنی....خودت رو می بينی که هزاران تيکه شدی...و زير نور خورشيد می درخشی..

/ 0 نظر / 5 بازدید