گاهی وقت ها خيلی خوشحال می شم وقتی می بينم هيچ کس نمی فهمه در پس پرده های خاکستری مغزم چی می گذره!

چقدر آروم ام.....چقدر بی تفاوت.....و چقدر خالی از هر گونه تهی بودن!

/ 0 نظر / 8 بازدید