برگرد!!!!!

می دونی کی از دستت دادم؟؟؟نه اينکه از دستت بدم ...نه!فقط کمی....آره از دستت دادم!
به هر حال ....می دونی کی بود؟؟؟همون موقعی بود که اومدم خونه ات!!نمی دونم چرا به خونه ات دعوتم کردی ...هنوز نمی دونم...ولی اين رو می دونم که وقتی از خونه ات برگشتم ديگه تو همراهم نيومدی و همون جا تو خونه ی خودت موندی...ديگه هم مثل قبل با هام حرف نمی زدي....و تو از اون روز فقط رفتی زير يه علامت سوال گنده!!!دلم نمی خواست اينجوری بشه...باور کن دلم نمی خواست.
من دوستی مون رو دوست داشتم...و همين طور رابطه مون رو!!به هر حال گذشت!!!
دروغه اگه بگم تمام مدتی که مهمونت بودم ...لحظه های قشنگ نداشتم...دروغه اگه بگم لحظه هايی پيش نيومد که با تمام وجود دوستت داشته باشم و بهت احساس نزديکی خاصی بکنم. ولی نمی دونم چرا اونجوری که فکرش و می کردم نبود!!
شايد خيلی از عوامل باعث شد که اينجوری بشه...مثلا يکی اش شنيدن همه حرفهای تکراری ای بود که يه عمر شنيده بودم و از لابلاش چيزی از تو پيدا نکرده بودم .
من دلم می خواست اونجا فقط تو باشی و من...و حرفهای خودمون رو بزنيم...اما نشد.
يه دليل ديگه اش شايد بد رفتاری خدمتکارات بود...اونها بيشتر از تو احساس مالکيت رو خونه ات داشتن و رفتار هاشون خيلی وقتا تو ذوقم زد!
به هر حال هر چی بود گذشت...اما به بد قيمتی تموم شد...به قيمت از دست دادنت!!
حالا هر موقعی که دلت خواست بيا خونه ی من...هر موقعی که دلت خواست اين فاصله رو برداری...بردار و مطمئن باش که اينجا فقط حرفهای خودمون جاريه.
ديگه اينکه من منتظرتم...خيلی زياد...
و آيا اين برای برگشتنت کافی نيست؟؟؟؟؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
reyhanejoon

ki mige khunash unjas?yani khunash momkene unja bashe vali manish in nis ke un faghat tu khunashe.shayad kheili jaha behtar beshe didesho voojoodesho hess kard.man emruz laye in barfaa ruye in morvaridaayi ke az asmemun mibarid didamesh