جزوه های اين ترم من ديدنی ه....چند برگ اول که کپی ه...بعد از اون برگ های دست نويس خودم شروع می شه با شماره گذاری ”صفحه n“ البته با خودکار....بعد از اون شماره گذاری ها تغيير کرده همون عبارت بالا با مداد نوشته شده (نشون می ده که يه جلسه غايب بودم و وقفه افتاده).چند برگ اين روند ادامه داره و بعد شماره ها فارسی شده.....بعد از اون صفحه ها abcd  خوردن...بعد از اون الف-ب-پ .... بعد شماره ها يونانی شده....در آخر هم دور شماره ها دايره کشيده شده.....

خدا می دونه اگه يه بار جزوه ام پخش بشه از کجا می تونم بفهمم که کدوم سری قبل از سری ه ديگه است!

/ 2 نظر / 10 بازدید
Hamed

خوب اون وقت می آين اينجا رو نگاه می‌کنين و مي فهمين ترتيبش چيه. وب لاگ به همين دردها می خوره دیگه.

سنگ عاشق

نشانه ای از يه بچه درس خون!! راستی نوشته های قبليت و در مورد سمپاد خوندم.خيلی جالبه که اينقدر خودتون و بالا می دونيد!! و بقيه و در سطح پايين خودتون. به هر حال موفق باشيد بای بای