باز هم ۷۹ ای ها درخشيدند!!!! اما اين بار در خود کشی!!2.gif
بهنود عمادی هم به جمع اونوري ها پيوست!!!فقط نمی دونم خواجه نصيری بودنش جز معايب
حساب می شه يا مزايا!!!!
ولی آنچه مهم است اين است که شيوه خود کشی کاملا متناسب با فصل بوده است!!!تو این
سرما می گن خود سوزی ....اونم جلوی منزل معشوق می چسبه!!
4.gif

/ 1 نظر / 2 بازدید
بهار

بابا تخصص! بابا پیدا کننده معایب و تجهیزات خودکشی! بابا این کاره!!