سلااااااااااااااااااااااااااااممممممممممممممم!!!!!!!!!

سلام من دوباره بر گشتم!!!اما نه دست خالی !
قبل از هر چی بايد ۲ تا نکته رو تا يادم نرفته بگم:
۱-ببخشيد که بی خبر و بی خداحافظی رفتم.آخه خيلی هول هولکی رفتم!در ضمن ۵ شنبه و جمعه ی قبل persianblog قاطی کرده بود!بازم می گم ببخشيد!!!3.gif
۲-به همه خواجه نصيری ها اول شدن تيم بسکتبال رو تبريک می گم!!!خوب اين دور از انتظار هم نبود!!!!يه تيم ه و يه مايکل جردن و يه مهسا!!!!4.gif
۳-جای همتون قزوين خالی بود!!!3.gif
۴-اينو نمی خواستم بگم ....ولی خوب بعضی اعترافات بد نيست!!!اونم اينکه خيلی خيلی دلم واستون تنگ شده بود و همين طور هم برای دانشگاه!!!!اين دلتنگی موقعی بيشتر می شد که موقع رفتن به سمت سلف...دانشجو های قزوين رو تو دانشگاه خودشون می ديدم!!!به هر حال ماييم و يه دانشگاه کوچولو اما با صفا و يه دسته دوست با مرامی که هر کدوم يه جای ويژه تو قلبمون داره!!!3.gif

مثل اينکه باز تو شمارش اشتباه کردم!!!!آخه ۲ نکته فقط قرار بود بگم!!!8.gif

/ 3 نظر / 5 بازدید
یه دوست

خوش اوومدی خانوم ! من که دلم واست تنگ شده بود . بازم تبريک ميگم اين پيروزی را !!

bahareh

چاکريم...

reyhane

to baz in daneshgatuno tahvil gerefti?baba koshti maro