اتفاقی که مثل يه کابوس از زندگی ام گذشت، داره دوباره تکرار می شه! نمی خوام ..اما چاره ای هم جز پذيرفتن و کنار اومدن هم ندارم. تنها يه کار از دستم بر می آد....اون هم اينکه اجازه ندم دوباره نقش يه کابوس رو به خودش بگيره!

/ 1 نظر / 9 بازدید