نظرتون چيه راجع به اينکه .......
۱-عصر به قصد ۱ ساعت بخوابيدو بلند شيد ببينيد که همه جا روشن ه و زمين سفيد شده از برف !!!!
۲-از خواب بيدار شيد و ببينيد که اصلا نمی تونيد بلند شيد!!!
۳-از ۴۵ تا شوتی که به طرف تور داشتيد به زور ۱ يا ۲ تاش گل شده باشن!!!
۴-مربی بهتون بگه اين کار رو بکنيد و شما وسط زمين يه کار ديگه بکنيد!!!يا اينکه اصلا وسط زمين ندونيد که داريد چی کار می کنيد!!!!
۵-حس کنيد شما رو از یه چرخ گوشت ناسیونال رد کردن...(البته فکر کنم نوع وسيله مهم تر باشه)و بعد به ساعت نگاه کنيد و متوجه شيد که ۱ ساعت ديگه تمرين داريد!!!!!!!!!!!!!!
۶-۲ روز تو وبلاگتون چيزی ننويسيد در حاليکه يه عالمه حرف واسه گفتن داشتيد!!!
۷-اصرار شديد داشته باشيد که حتما بنويسيد ولی اصلا نای تايپ کردن رو هم نداشته باشيد!!!!!!

/ 1 نظر / 2 بازدید