امروز يه شيرجه زدم تو آب ،وقتی اومدم بالا ديدم همه دارن من و نگاه می کنن....حتما می خواستن بهشون امضا بدم اما کاغذ هاشون خيس شده بود!خب استخر که جای کاغذ بازی نيست...می تونستن ازم بخوان اينجور شيرجه زدن رو بهشومن ياد بدم!

/ 1 نظر / 10 بازدید