9.gif
واااااااای دارم از تعجب شاخ در می آرم!!!!!!!!!!!
همين الان......نه ...همين ۲ ساعت پيش يکی از بچه های دبيرستان!!!!!
ااااااا باورتون می شه؟؟؟؟؟يکی از بچه های دبيرستان زنگ زد و من رو دعوت کرد!!!!!!
اااااا باورتون می شه؟؟؟؟؟؟ من رو عروسی اش دعوت کرد.......اونم فردا شب!!!9.gif
4.gif
با اينکه هنوز تو شوکم ...اما مبارک باشه!!!
1.gif
ديگه چی بايد بگم؟؟؟؟5.gif
آهان!به پای هم پير شين!!!8.gif

/ 1 نظر / 2 بازدید
سمن

مبارک مبارک عروسيشون مبارکP: