زندگی با همه اون آرزو هايی که زمان بچگی داشتيم ، با همه اون شعار هايی که تو نوجوانی می داديم، فرق داره∙ نمی گم بدتره يا خوبتر، فقط می گم خيلی فرق داره، خيلي!

/ 2 نظر / 10 بازدید
Hamed

آره. ولی فکر میکنم اگه اون موقع اون شعارها رو نميداديم یا ... الان زندگی اينطوری نبود. پس بايد بازهم همين کار رو بکنيم. چون چند سال ديگه مينويسی فکرهای اين سالها هم بی ربط بود. (نميگم خوب يا بد فقط بی ربط)

خشايار

کاشکی زندگی همونطوری بود که بچگی فکرشو ميکرديم