اينقدر تو اين چند سال ساکن موندم و درس نخوندم که اينرسی سکون ام به بی نهايت ميل کرده.....حالا حالا ها تکون بخور نيستم!

/ 1 نظر / 9 بازدید
رامين

البته اين از نظر فيزيکی غير ممکنه چون بايدmass هم به سمت بي‌نهايت ميل کنه و چون درس‌خواندن از جنس مصرف انرژي است بايد انرژي‌اي به اندازه بي‌نهايت از دست داده باشي....P: