وقتی آدم ۱۹۰ تا new mail تو ياهوش داشته باشه....۸۷ تا هم تو gmail اش ديگه خيالش راحته که هر موقعی  online  بشه بيکار نيست..و يه چيز تازه ای وجود داره که غافل گيرش کنه!

/ 0 نظر / 9 بازدید