اولين نوه از خاندان ما پريد....خدا به نوه های ديگه رحم بکنه! فقط حيف که نمی تونم اونجا باشم و پريدنش رو ببينم! از همين جا براش آرزوی خوشبختی می کنم خيلی زياد...خيلی!

/ 0 نظر / 7 بازدید