دوست جديد.

وقتی دوست جديدی پيدا شد..ديگه من رو فراموش کرد.نه اينکه فراموش کنه....نه....فقط ديگه
کمتر دوستم داشت.ديگه بهم زنگ نمی زد.ديگه باهام قدم نمی زد.ديگه درددلها شو بهم نميگفت.به درددلهای منم گوش نمی داد.خلاصه اينکه رنگ دوستيش کمرنگ شد.
خوب اشکالی نداره....شايد دوست جديدش بهتر از منه!!!
به هر حال آرزو می کنم هميشه خوشحال باشه!!1.gif

/ 4 نظر / 2 بازدید
sima

mahsa joon,man in dardo keshidam,midoonam to chi migi:(

...

نه! نه! نه !!!به خدا اين نيست ُ به خدا عوض نشده !اين نگاه های ماست که عوض شده .اين شرايط موجود که عوض شده . اگه از قانون نسبيت تبعيت کنيم . اون هنوز برای ما بهترين...

khodet midooni kiam

بی انصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ف! :(( قلبم و شکوندی .

خالی

برو خدا رو شکر کن دوست جديد بوده. اگه يه مدتی ميگذشت و به اين نتيجه ميرسيدی که بهترين دوستته يا به اين نتيجه ميرسيدی که صميميترين کسيه که داری و بعد میرفت اون وقت چي کار ميکردی؟ لابد گريه ميکردی. اگه اون کارو هم نميتونستی بکنی چی؟ لابد يکی ديگرو پيدا ميکردی درداتو بهش ميگفتی. اگه اون کارو هم نميتونستی بکنی چی؟