به هر حال وجود داره روزايي که به هيچ قيمتي روي شانس نيستي! يا به عبارت بهتر، مفت مفت بدشانسي! ديروز هم يکي از اين روزا بود براي من!

/ 0 نظر / 9 بازدید